burçlar ve nitelikler

Burçlar ve Nitelikler

Zodyak’ta 12 burç 3 temel niteliğe göre gruplanır. Bu nitelikler ÖNCÜ, SABİT ve DEĞİŞKEN’dir. Burçlar gruplandıkları bu 3 temel niteliğe göre benzer karakteristik özellikler gösterir. Detayları Burçlar ve Nitelikler konulu bu yazımızda inceleyeceğiz.

ÖNCÜ BURÇLAR: KOÇ, YENGEÇ, TERAZİ, OĞLAK

Öncü burçların evrendeki görevi mevsimleri başlatmaktır. Koç burcu ilkbahar, Yengeç burcu yaz, Terazi burcu sonbahar ve Oğlak burcu da kış mevsimini başlatır. Ayrıca öncü burçların evrendeki temel varoluş sebepleri harekete öncülük etmek, yönlendirmek ve enerjiyi belirlediği bir yöne akıtmaktır. Eğer bu 4 burçtan birine sahipseniz yeni başlangıçlar yapma ve bir şeyi başlatma, inisiyatif ve karar alan taraf olma ihtiyacınız yüksektir ancak alınan kararlar genellikle ani kararlar olduğu için hata yapma eğiliminiz de bir o kadar fazla olur.

Öncü burçlar güçlü kararlar alabilen, yeniliklere ve değişimlere açık, bir yenilik ya da değişimi başlatabilen ya da tetikleyebilen, yaratıcı, girişimci, bağımsız, hırslı, kararlı, hareketli ve enerjik burçlar olarak bilinirler.

Öncü burçlar sahip oldukları element grubunun lideri pozisyonundadırlar ve yukarıdaki özellikleri sahip oldukları elementin özelliklerine göre şekillendirirler. Örneğin Koç burcu ateş elementine sahip bir öncü burç olduğu için Zoydak’ın agresif, fethetmeye istekli, hırslı ve doğal lideridir. Yengeç burcu su elementine sahip bir öncü burç olduğu için duygularını ve duygusal ilişkilerini çok iyi yönetir; yakın çevresinin duygularına da yön vermek ister. Terazi burcu hava elementine sahip bir öncü burç olduğu için sosyal yaşamı yönetme ve diğer insanlara örnek olma arzusu yüksektir. Oğlak burcu ise toprak elementine sahip bir öncü burç olduğu için maddi konuları ve iş hayatını yönetme konusunda uzmandır. Özetle öncü burçlar kitlelere yol gösteren cana yakın ve sosyal burçlardır. Öncü burçlar toplum tarafından daima aranılan ve ihtiyaç duyulan kimselerdir.

SABİT BURÇLAR: BOĞA, ASLAN, AKREP, KOVA

Sabit burçlar evrende mevsimlerin getirmiş olduğu en yoğun zamanı sergiler. Boğa burcunda ilkbahar, Aslan burcunda yaz, Akrep burcunda sonbahar, Kova burcunda ise kış kendini en yoğun şekilde hissettirir. Sabit burçların evrendeki görevi gerçekleştirmek, desteklemek, sürdürmek ve korumaktır. Sabit burçlar öncü burçların aksine değişime kapalı, hareket etmekten hoşlanmayan, harekete geçmeyi tercih etmeyen, risk almayı, fikir değiştirmeyi ve kontrolü kaybetmeyi sevmeyen burçlardır. Geleneksellikleri, inatçılıkları ve sabit fikirlilikleri ile bilinen sabit burçlar var olan bir sistemi güçlendirme eğilimi taşırlar. Yeni bir fikri oldukça zor benimseyen sabit burçlar benimsedikleri fikirden de kolay kolay vazgeçmezler çünkü onlar hedeflerine kitlendikleri için dikkatleri kolay dağılmaz.

Rutinleri seven, güvenilir, sadık, sabırlı ve zorluklara karşı dayanıklı olan sabit burçlar yaptıkları işlerde yavaş olsalar da o işi asla yarım bırakmazlar.

Sabit burçlar da tıpkı öncü burçlarda olduğu gibi sahip oldukları element grubunun özelliklerine göre yukarıdaki özelliklerini şekillendirirler. Örneğin Boğa burcu toprak elementine sahip bir sabit burç olduğu için mal varlığını korumak ve yakın çevresini mal varlığı sahibi yapmak konusunda uzmandır. Aslan burcu ateş elementine sahip bir sabit burç olduğu için yaratıcı ve sanatkar yönünü sabrı ile birleştirerek imrenilecek çalışmalar sürdürür ya da bu tür çalışmaları destekler. Akrep burcu su elementine sahip bir sabit burç olduğu için kendisinin ve çevresinin duygularını korumaktan sorumludur. İnatçılık ve sabit fikirlilik bu burçta kendini fazlası ile gösterir. Sahiplenici özelliği duygusallığı ile birleşince kıskanç tavırlar sergileyebilir. Kova burcu ise hava elementi taşıyan bir sabit burç olduğu için iletişim gücünü sabrı ile birleştirir ve uzun ömürlü dostluklara imza atar. Özetle sabit burçlar iş ve ilişkilerin devamı için vazgeçilmezdir.

DEĞİŞKEN BURÇLAR: İKİZLER, BAŞAK, YAY, BALIK

Değişken burçlar evrende mevsim geçişlerini temsil ederler. İkizler burcu ilkbahardan yaza, Başak burcu yazdan sonbahara, Yay burcu sonbahardan kışa, Balık burcu ise kıştan ilkbahara geçişi sembolize eder. Değişken burçların zihinsel yönleri daha baskındır. Her türlü değişim ve yeniliğe en hızlı adapte olabilen burçlar bu niteliğe sahip burçlardır.

Bilgiyi seven, hızlı öğrenen, esnek, uyumlu, neşeli ve sosyal bireyler olarak bilinen değişken burçlar rutini sevmeyen, çabuk sıkılan, kararsız, ruh halleri sıkça değişen, çevreden çabuk etkilenen, istikrar sorunu yaşayan burçlardır.

Değişken burçlar da sahip oldukları element grubunun özelliklerine göre yukarıdaki özelliklerini şekillendirirler. Örneğin İkizler burcu hava elementine sahip bir değişken burç olduğu için sürekli yeni bilgi ve fikir alışverişinde bulunma ihtiyacı içindedir. Başak burcu toprak elementine sahip bir değişken burç olduğu için öğrendiği yeni bilgilerden yeni şeyler üretmek ister ancak bu süreçte toprak elementinin etkisi ile çok detaycı, titiz, dikkatli ve dakik çalışır. Yay burcu ateş elementine sahip bir değişken burç olduğu için seyahati sever, yeni insanlar ve kültürler tanıyarak içindeki bilgi ve fikir alışverişi ihtiyacını doyurur. Balık burcu ise su elementine sahip bir değişken burç olduğu için çevresinin duygusal sorunlarına karşı üst düzeyde duyarlıdır. Dinlediği sorunları kendi sorunuymuşçasına benimser ve olumsuz duyguyu değiştirmek adına elinden geldiği ölçüde çaba gösterir. Özetle değişken burçlar değişim gereken konularda ilk başvurmamız gereken kişilerdir.

 

Burçlar ve Nitelikler Burçlar ve Nitelikler Burçlar ve Nitelikler

Paylaş

More from Yağmur Toka
Burçlar ve Elementler
Zodyak evrendeki 12 burcu 4 ana element ile yönetir. Bu elementler ateş,...
Read More
Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir